chapter02.jpg
topusko_naslov

U sklopu programa konzervatorskih istraživanja, restauratorskih radova na obnovi kamene plastike i nastavka radova na konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji zapadnog portala crkve sv. Marije u Topuskom, istražene su dvije probne sonde na prostoru unutrašnjosti crkve.

Istraživanja su trajala od 14. do 18. 10. 2013., pod vodstvom djelatnika Službe za arheološku baštinu HRZ-a. Cilj istraživanja bio je utvrditi visine poda u crkvi, od čega je pod napravljen te utvrditi u kolikoj mjeri su očuvani stupovi sjeverne kolonade.

topusko_uvod

Sonda 1 otvorena je na istočnoj polovici sjevernog broda. Na dubini od oko 60 cm od današnje hodne površine parka, pronađen je pod od kamenih ploča (pješčenjaka ružičaste i žute boje). Pod je očuvan u dužini od oko 1,5 m. Kamene ploče položene su na sloj rastresite šute, žbuke i manjih ulomaka kamena. U sondi 1 je evidentirano 6 grobnih cjelina od kojih je jedna istražena. Grobne rake nalaze se odmah ispod sloja na koji su položene kamene ploče poda. Grobovi su pravilno orijentirani s glavom na zapadu, polagani u grobne rake koje su naznačene kamenim vijencem.

Fotoalbum

Sonda 2 otvorena je na pretpostavljenom mjestu stupa sjeverne kolonade. Istražena je južna polovica baze stupa velikih dimenzija (istraženih dimenzija cca 2 × 1 m). Uz bazu stupa s južne strane, položena je zidana, svođena grobnica s jednim pokojnikom. Grobnica je prilagođena arhitekturi te je u malom otklonu od pravilne orijentacije (JZ-SI). Grobnica je zidana od pravilnih većih i manjih ulomaka kamena pješčenjaka, povezanog sipkim vezivom i prekrivena pločicama od opeke. Pločice od opeke nađene su i u sondi 1 te su vjerojatno služile za nadomještanje poda nakon izvršenih ukopa.

Istraženim sondama potvrđeno je postojanje ukopa na prostoru samostanske crkve. Posebno važna činjenica jest da velik dio samostana nije uništen kasnijim intervencijama u parku Opatovina.

Ovogodišnji nalazi ukazuju na potrebu cjelovitog konzervatorskog pristupa istraživanju crkve i samostana. Arheološkim istraživanjem bit će moguće doći do velikog broja kamenih ulomaka arhitektonskih profilacija koje će nam pomoći u tumačenju i intrepretiranju graditeljskih faza ovog vrijednog spomenika kulture, ujedno i prve cistercitske zajednice na tlu Hrvatske.

Go to top