chapter06.jpg

Kopnena arheologija


Srednjovjekovna utvrda Possert kod Paza u Istri

possert_blog

Utvrda Possert pokraj Paza jedna je od rijetkih feudalnih utvrda u Istri sa sačuvanim gotičkim palasom. Sustavna arheološka istraživanja i konzervatorsko-restauratorski radovi koje je Hrvatski restauratorski zavod počeo 2007. godine važan su doprinos proučavanju srednjovjekovne rezidencijalne arhitekture ovoga područja. Provedena arheološka istraživanja, ponajprije nalazi inventara koji potječu od 14. do početka 17. st., temelj su za nove pretpostavke o povijesti utvrde, a planirani dovršetak konzervatorske sanacije omogućit će javnosti predstavljanje ovog vrijednog spomenika.

Go to top