chapter03.jpg

Zidno slikarstvo i mozaik


U okviru međunarodnog multidisciplinarnog istraživačkog projekta HEROMAT - Protection of cultural heritage objects with multifunctional advanced materials, čiji je cilj poboljšanje fizičkog stanja nepokretnih spomenika kulture i njihove otpornosti na propadanje, Zavod za gradbeništvo Slovenije predložio je učvršćivač zidnih oslika na osnovi topljivih kalcijevih spojeva. U odnosu na ostale primijenjene učvršćivače, novi konsolidant pokazuje najbolje rezultate pri dubini penetracije u degradirani materijal, bez efekta bijeljenja na površini zidne slike. Testna ispitivanja provedena su na zidnim slikama u crkvi sv. Vincenta u Svetvičentu te u crkvi Marijina navještena u Ljubljani.


franjevci_oslik_blog

U predvorju refektorija Franjevačkog samostana Male Braće u Dubrovniku, prilikom popravka napukline u zidu, otkriven je fragment freske s prikazom Bogorodice s djetetom i arkanđela Gabrijela. Članak donosi opis tehnoloških i ikonografskih specifičnosti oslika te njegova specifična smještaja unutar samostana. Bizantska fresco tehnika i napredna upotreba pojedinih pigmenata, te voska kao zaštite, daju naslutiti da se radi o primjeru vrhunske izvedbe.


ivanic_miljanski_blog

Hrvatski restauratorski zavod predstavlja interaktivnu prezentaciju obnove zidnih slika u unutrašnjosti kasnogotičke kapele Sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom. Istraživanja i sustavni radovi na otkrivanju i zaštiti zidnih slika, koje su bile prekrivene višeslojnim naknadnim vapnenim premazima te reintegraciji slikanog sloja, odvijali su se u razdoblju od 2009. do 2011. godine, a proveo ih je Odjel za zidno slikarstvo i mozaik HRZ-a.


zadar_svmarija_blog

U zvoniku crkve Sv. Marije u Zadru očuvani su fragmenti zidnih slika iz prve četvrtine 12. stoljeća. Riječ je o iznimnom spomeniku romaničke umjetnosti, otkrivenom prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova koji su uslijedili nakon što je crkva stradala u Drugom svjetskom ratu.


strigova_blog

Sanacija iluzionističkih zidnih slika Ivana Krstitelja Rangera u trolisnom svetištu barokne pavlinske crkve Sv. Jeronima u Štrigovi provodi se od 2000. godine. Nakon što je stanje zidova dokumentirano te su obavljeni preventivni zaštitni zahvati, izvedena je drenaža zidova, a potom je počela obnova Rangerovih kompozicija na svodu, apsidama i trijumfalnome luku.


slum_blog

Zidni oslik svetišta crkve Sv. Mateja u Slumu iz 16. stoljeća s prikazima starozavjetnih proroka i crkvenih velikodostojnika, alegorija i kristološkog ciklusa bio je skriven preslikom te zbog dugotrajne izloženosti vlazi i statičkih pomaka prekriven mrljama i ispresijecan sitnim pukotinama. Višegodišnjim konzervatorsko-restauratorskim postupcima otklonjen je dotok vlage u građevinu, provedene su mjere zaštite od daljnjeg propadanja na žbukanim slojevima i slikanom sloju, koji je naposljetku reintegriran u svrhu čitljivosti izvorne kompozicije.

Iz medija

Stoji grad Cesargrad

Glas Zagorja, 1. 11. 2019. PDF

Kamo ići u studenom

Jutarnji list - Like!, 1. 11. 2019. PDF

"Zmija" u palači

Slobodna Dalmacija, 30. 10. 2019. PDF

Radionica drveni oltari

Glas Istre, 28. 10. 2019. PDF

Monografija o obitelji Straub

Glas koncila, 27. 10. 2019. PDF

O drvenoj skulpturi u Labinu

Glas Istre, 26. 10. 2019. PDF

Go to top