chapter04.jpg

Crkva sv. Jurja nalazi se na sjevernom dijelu stare gradske jezgre Buzeta, na njegovoj najvišoj koti. Njezina je unutrašnjost jednostavnog longitudinalnog oblika s povišenim svetištem i prigrađenom apsidom. Zaštitni radovi na slikarskom inventaru crkve počeli su 2002. godine, a ubrzo su uslijedili i sveobuhvatni radovi u unutrašnjosti crkve koje je u cijelosti proveo Hrvatski restauratorski zavod.

 

U Europskoj godini kulturne baštine predstavljeni su dovršeni konzervatorsko-restauratorski radovi na poliptihu Uznesenja Bogorodice iz crkve sv. Marije na otoku Šipanu, na najvećoj lokalnoj „festi“, Danu Gospe od Karmena (16. srpnja) u crkvi sv. Marije u Pakljeni. Na glavnom oltaru župne crkve sv. Marije očuvan je poliptih Kristofora Krile Antunovića, vodeće osobe dubrovačkog slikarstva druge polovice 16. stoljeća.

 

U Europskoj godini kulturne baštine predstavljeni su rezultati dovršene faze arheoloških istraživanja brodoloma s teretom izničke keramike pronađenog na mljetskoj pličini Sveti Pavao. Novovjekovni brodolom iz 16. stoljeća, pronađen na južnoj strani otoka, na pličini Sveti Pavao otkriven je 2006. godine, a od 2007. godine do danas traju arheološka istraživanja koja vode djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda. Zbog složenosti istraživanja, dimenzija i dubine nalazišta te različitosti nalaza, ostvarena je suradnja sa Sveučilištem Ca’ Foscari iz Venecije.

 

Povodom 60. obljetnice zadarske restauratorske radionice Hrvatski restauratorski zavod organizirao je u suradnji sa Stalnom izložbom crkvene umjetnosti (SICU) u Zadru i Gradom Zadrom izložbu na kojoj su predstavljeni rezultati tog višedesetljetnog djelovanja. Uz predstavljanje historijata radionice, šira javnost imala je priliku upoznati se s raznolikim kulturnim dobrima koja su zahvaljujući maru i trudu zadarskih konzervatora-restauratora sačuvana za buduće naraštaje. Ujedno su predstavljeni i aktualni konzervatorsko-restauratorski radovi na štafelajnom slikarstvu, polikromiranoj drvenoj skulpturi i predmetima od metala.

 
Go to top