chapter10.jpg

Peti broj časopisa Portal objedinio je sedamnaest tekstova posvećenih temama iz zaštite kulturne baštine. Među njima je devet izvornih znanstvenih radova, dva prethodna priopćenja, dva pregledna rada i dva stručna. Novost je da tekstovi novog broja više nisu raspoređeni prema već ranije postavljenoj strukturnoj podjeli (nepokretna, pokretna i arheološka baština) već su predstavljeni kronološki.

Povodom obilježavanja dvadesete obljetnice djelovanja Restauratorskog centra Ludbreg, čija je svečana proslava održana 5. prosinca 2014. u dvorcu Batthyány, Hrvatski je restauratorski zavod objavio publikaciju o nastanku i radu Centra na očuvanju hrvatske kulturne baštine.

 

Znanstveno-stručni skup i izložba „Stoljeće nakon Laszowskog“ organizirani su suradnjom Hrvatskog restauratorskog zavoda, Hrvatskog državnog arhiva i Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ u studenome 2014. godine u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.

mPublikacija predstavlja rezultate višegodišnjih arheoloških istraživanja na kasnosrednjovjekovnom starom gradu Bariloviću. Interpretiranjem pokretnih nalaza i odnosa građevnih struktura vrijedni su podaci dobiveni za rekonstrukciju građevnih faza grada i života u njemu. Stari se grad Barilović donedavno smatrao primjerom krajiške utvrde 16. stoljeća. Istraživanjima praćena zaštitnim radovima koje Hrvatski restauratorski zavod kontinuirano provodi od 1998. godine utvrđeno je kako je grad izgrađen sredinom 15. stoljeća.

Go to top