chapter05.jpg

Tekstovi trećeg broja, raspoređeni prema već ranije postavljenoj strukturnoj podjeli (nepokretna, pokretna i arheološka baština), obuhvaćaju raznolike teme: graditeljsko naslijeđe, arheologiju tekstila, preslikavanje umjetnina u restauratorskim radionicama 19. stoljeća, prezentaciju umjetnina u prostorima s nestabilnim mikroklimatskim uvjetima, inovativne metode čišćenja slika od površinske nečistoće, arheološku baštinu...

Tekstovi drugog broja godišnjaka obuhvaćaju raznolike teme: od teorijskih razmatranja i povijesti konzervatorsko-restauratorske prakse u Hrvatskoj do prikaza višegodišnjih i sveobuhvatnih konzervatorsko-restauratorskih radova, poput onih na Starom gradu u Hrvatskoj Kostajnici ili rezultata pojedinačnih istraživanja, primjerice klesarskih znakova na Velikom Taboru i palače Kaštel u Taru...

velika-stancija_mArhitektonska studija o Velikoj stanciji u Savudriji utemeljena je na arhivskim i konzervatorskim istraživanjima koja je 2010. proveo Hrvatski restauratorski zavod, a koja predstavljaju temelj za buduću obnovu. Velika stancija sagrađena je kao ladanjsko-gospodarski sklop za piranskog plemića Fabrisa u svrhu uzgoja dudova svilca, te je nakon 1877. obnovljena i nadograđena za tršćanskog brodovlasnika Carla Cesarea.

Go to top