chapter06.jpg

Između 228 prijavljenih projekata odobreno ih je 39, među kojima i projekt u kojem sudjeluje Hrvatski restauratorski zavod. Projekt pod vodstvom Zavoda za zaštitu kulturne baštine Slovenije kojem je cilj revitalizacija povijesnog rimskog limesa Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije trajat će 15 mjeseci. Potpisivanje ugovora predviđeno je za ožujak 2014. a ukupna je vrijednost projekta 604.200 €.

Zajednički odbor za praćenje Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2007.-2013. odobrio je 18.12.2013. ukupno 39 projekata, koji će biti sufinancirani iz fonda Instrument pretpristupne pomoći (IPA).

Na natječaj je bilo prijavljeno 228 projekata među kojima i tri projekta koje je Hrvatski restauratorski zavod kao partner prijavio u suradnji s drugim ustanovama iz Hrvatske i Slovenije u programskome prioritetu „održivo upravljanje prirodnim resursima“.

Zajednički je odbor prihvatio projekt u kojem sudjeluje Zavod pod nazivom „Kameni branici Rimskoga Carstva – Claustra“. Projekt će voditi Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom, Narodnim muzejom Slovenije, Institutom Ivan Michler iz Ljubljane, Udrugom Žmergo iz Opatije i Primorsko-goranskom županijom.

Ukupna vrijednost projekta u trajanju od 15 mjeseci iznosi 604.200,48 € (oko 4.580.000 kn), a odobreno je IPA sufinanciranje u iznosu od 510.535,59 € što je približno 85%.

Udio HRZ-a je 121.867,92 € (oko 923.760 kn). Potpisivanje ugovora predviđeno je za ožujak 2014.

Ciljevi projekta su:

  • izrada plana upravljanja ostacima rimskog limesa Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije,
  • razvijanje svijesti javnosti, ciljnih skupina (mladi, turističko gospodarstvo, poduzetnštvo, lokalna zajednica) na temelju prepoznavanja Claustre i njezinoga potencijala o razvojnim mogućnostima očuvanja i održivog korištenja tog baštinskog resursa za lokalnu kohezivnost i gospodarstvo i
  • razvijanje konkretne suradnje među kulturnim ustanovama obiju država razmjenom dobrih praksa uz primjenu naprednih tehnologija daljinskog pregleda i nedestruktivnih metoda rekognosciranja te ujednačavanjem konzervatorskih stajališta.

Projektne aktivnosti HRZ-a obuhvaćaju dokumentiranje sačuvanih dijelova Claustre (prikupljanje povijesnih katastara i proučavanje toponomastike područja Claustre u Hrvatskoj) i rekognosciranje na terenu u Hrvatskoj i u Sloveniji (miješana ekipa stručnjaka iz obje države) na temelju prostornih podataka i uz primjenu Lidar snimaka i aerofotografije, arheološka istraživanja na nekim poznatim lokacijama, interpretaciju rezultata i restauriranje i analize pokretnih arheoloških nalaza. U aktivnosti HRZ-a ubrajaju se i komparacija zakonodavstva i konzervatorskih stajališta zaštite kulturne baštine između Slovenije i Hrvatske te usklađivanje planova upravljanja, konzervatorskih planova, metodologije evidentiranja i valoriziranja baštine, načina očuvanja i prezentacije, stručna suradnja u pripremi dokumentarnog filma i internetske stranice, izvođenju popularnih predavanja, pripremi publikacije i izložbi.

Projekt se nastavlja na arheološka istraživanja koja Hrvatski restauratorski zavod provodi od 2007. u Rijeci gdje su otkriveni ostaci principija kasnoantičkog vojnog tabora odakle se nadzirao obrambeni zid prema Italiji te na arheološka istraživanja trase Claustre na području Primorsko-goranske županije.

Posredni cilj projekta je priprema dokumentacije i suradnja pri transnacionalnoj prijavi Claustre za uvrštavanje na UNESCO-vu Listu svjetske baštine.

Go to top