chapter08.jpg

Trajanje projekta: 1. siječanj 2014. – 17. rujna 2015.

Opći cilj projekta: Revitalizacija kasnoantičkog obrambenog zida Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije

Vrijednost projekta: 604.200,48 €

Projekt provode: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Hrvatski restauratorski zavod, Narodni muzej Slovenije, Udruga Žmergo, Opatija, Primorsko-goranska županija

Financijska podrška:EU Fond za regionalni razvoj (IPA) -Operativni program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2007.-2013. (85%)

Sažetak projekta

Ciljevi projekta »Claustra – Kameni branici Rimskoga Carstva« su:

  • zrada plana upravljanja ostacima rimskog limesa Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije,
  • azvijanje svijesti javnosti, ciljnih skupina (mladi, turističko gospodarstvo, poduzetništvo, lokalna zajednica) na temelju prepoznavanja Claustre i njezinoga potencijala o razvojnim mogućnostima očuvanja i održivog korištenja tog baštinskog resursa za lokalnu kohezivnost i gospodarstvo i
  • azvijanje konkretne suradnje među kulturnim ustanovama obiju država razmjenom dobrih praksa uz primjenu naprednih tehnologija daljinskog pregleda i nedestruktivnih metoda rekognosciranja te ujednačavanjem konzervatorskih stajališta.

Projektne aktivnosti HRZ-a obuhvaćaju dokumentiranje sačuvanih dijelova Claustre (prikupljanje povijesnih katastara i proučavanje toponomastike područja Claustre u Hrvatskoj) i rekognosciranje na terenu u Hrvatskoj i u Sloveniji (miješana ekipa stručnjaka iz obje države) na temelju prostornih podataka i uz primjenu Lidar snimaka i aerofotografije, arheološka istraživanja na nekim poznatim lokacijama, interpretaciju rezultata i restauriranje i analize pokretnih arheoloških nalaza. U aktivnosti HRZ-a ubrajaju se i komparacija zakonodavstva i konzervatorskih stajališta zaštite kulturne baštine između Slovenije i Hrvatske te usklađivanje planova upravljanja, konzervatorskih planova, metodologije evidentiranja i valoriziranja baštine, načina očuvanja i prezentacije, stručna suradnja u pripremi dokumentarnog filma i internetske stranice, izvođenju popularnih predavanja, pripremi publikacije i izložbi.

Projekt se nastavlja na arheološka istraživanja koja Hrvatski restauratorski zavod provodi od 2007. u Rijeci gdje su otkriveni ostaci principija kasnoantičkog vojnog tabora odakle se nadzirao obrambeni zid prema Italiji te na arheološka istraživanja trase Claustre na području Primorsko-goranske županije.

Posredni cilj projekta je priprema dokumentacije i suradnja pri transnacionalnoj prijavi Claustre za uvrštavanje na UNESCO-vu Listu svjetske baštine.

 

Go to top