chapter09.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (23. 3. 2018. - NN 28/18) Hrvatski restauratorski zavod poziva na razgovor kandidate za radno mjesto referenta za pomoćne poslove. Razgovor će se održati 17. travnja 2018. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Rijeci, Užarska 26, s početkom u 10,00 sati.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (23. 3. 2018. - NN 28/18) Hrvatski restauratorski zavod poziva na razgovor kandidate za radno mjesto konzervatora arheologa. Razgovor će se održati 16. travnja 2018. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Juršićima, Juršići 7, s početkom u 9,00 sati.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 7. ožujka 2018. godine (NN 23/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba I, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (7. 3. 2018. - NN 23/18) za radno mjesto domara u Odsjeku za opće tehničke poslove, Odjel za zaštitu na radu i opće tehničke poslove, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, objavljujemo konačnu rang-listu kandidata.

Rang-lista (PDF)


Obustavlja se postupak javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom restauratorskom zavodu (7. 3. 2018. - NN 23/18) za radno mjesto poslovnog tajnika.

Odluka (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Konzervator kemičar - 1 izvršitelj u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb.
  2. Suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj u Odjelu za tekstil, papir i kožu, Služba za pokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 12. 4. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (7. 3. 2018. - NN 23/18), Hrvatski restauratorski zavod poziva na testiranje kandidate za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba I.

Pisano testiranje održat će se 6. travnja 2018. godine u 10 sati na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb. Nakon pisane provjere znanja, s kandidatima koji prođu bodovni prag bit će proveden intervju.

Poziv na testiranje (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (7. 3. 2018. - NN 23/18) Hrvatski restauratorski zavod poziva kandidate za radno mjesto domara na razgovor. Razgovor će se održati 28. ožujka 2018. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb, prema rasporedu iz priloga.

Poziv (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za potrebe projekta „Claustra+“ koji se provodi u okviru programa Europske unije Interreg V-A Slovenija-Hrvatska (2014. - 2020.), na sljedećim radnim mjestima:

  1. Konzervator arheolog – 1 izvršitelj u Odjelu za kopnenu arheologiju, sjedište Juršići, Služba za arheološku baštinu, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od dvadeset mjeseci, mjesto rada Juršići,
  2. Konzervator-restaurator - 1 izvršitelj u Odjelu za kamenu plastiku, Služba za nepokretnu baštinu, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Rijeka,
  3. Referent za pomoćne poslove - 1 izvršitelj u Službi za arheološku baštinu, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od dvadeset mjeseci, mjesto rada Rijeka.

Rok prijave na natječaj je 3. 4. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Domar – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za opće tehničke poslove, Odjel za zaštitu na radu i opće tehničke poslove, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca - zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Zagreb.
  2. Poslovni tajnik – 1 izvršitelj (m/ž) u Uredu ravnatelja, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca za srednju stručnu spremu, odnosno tri mjeseca za višu stručnu spremu - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb.
  3. Suradnik konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba I, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Osijek.

Rok prijave na natječaj je 15. 3. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)

Go to top