chapter02.jpg

Stručna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjeti i način njihova stjecanja određeni su Pravilnikom (NN 59/09, 117/12 i 57/13)  koji je donio ministar kulture na prijedlog Hrvatskog vijeća za kulturna dobra.

Pravilnikom o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti stručna su zvanja podijeljena na

temeljna stručna zvanja:

  • restaurator tehničar i konzervator tehničar;
  • viši restaurator tehničar i viši konzervator tehničar;
  • konzervator i konzervator-restaurator;

i viša stručna zvanja:

  • viši konzervator i viši konzervator-restaurator;
  • restaurator majstor i viši konzervator tehničar II. stupnja;
  • konzervator savjetnik i konzervator-restaurator savjetnik.

Uz nazive navedenih stručnih zvanja u pravilu se dodaje odgovarajuća struka ili područje uže specijalnosti, primjerice konzervator arhitekt, viši konzervator povjesničar umjetnosti, konzervator arheolog savjetnik ili restaurator tehničar za drvenu polikromiranu skulpturu, viši restaurator za zidno slikarstvo itd.

Za stjecanje temeljnog stručnog zvanja potrebna je odgovarajuća stručna sprema, dvije godine radnog iskustva te položen stručni ispit u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti kojeg jednom godišnje provodi Ministarstvo kulture RH.

Viša stručna zvanja dodjeljuje ministar kulture na prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja, na temelju dokumentacije koju prilaže kandidat, a koja je također propisana Pravilnikom i dostupna je na stranici Ministarstva kulture.

Poveznice

Stručni ispit

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je 12. ispitni rok za polaganje stručnih ispita za stjecanje temeljnih stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti.

Stručni ispit će se održati 19. i 20. studenoga 2018. godine.

Prijavu za polaganje ispita, prijedlog teme pisane radnje i tražene dokumente pristupnici su obvezni podnijeti Povjerenstvu za stjecanje stručnih zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti do 30. svibnja 2018. g.

Dodjela višeg stručnog zvanja

Za dodatne informacije o stručnim zvanjima djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda mogu se obratiti Odsjeku za školovanje stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju.

Kontakt:
Iskra Karniš Vidovič, voditeljica Odsjeka za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju
Nike Grškovića 23, p.p. 23, 10000 Zagreb

Telefon: 01 46 93 870
Telefaks: 01 46 83 289
E-adresa: ikarnis@h-r-z.hr

Go to top