chapter10.jpg

Stručni savjetnik za pravne poslove
Odjel općih pravnih i administrativnih poslova

Nike Grškovića 23
10000 Zagreb

E-adresa: djaguric@hrz.hr, pravna@hrz.hr

Telefon: 01 4693 877, 01 46 84 599 / 1117

Telefaks: 01 4683 289

Go to top