chapter03.jpg

Vrbnička župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije spominje se prvi put u 14. stoljeću kao dvoranska građevina, dok je Agostino Valier 1579. godine spominje kao trobrodnu crkvu manjih dimenzija. O njezinu bogatom historijatu svjedoče i brojni glagoljski natpisi sačuvani in situ, prema kojima je poznato da je 1585. godine počela velika obnova crkve te da je 1592. godine izgrađeno novo svetište.

 

Nakon dvogodišnjih istraživanja provedenih u sklopu međunarodnog projekta Tragom umjetnosti obitelji Straub, nova saznanja objedinjena su u istoimenom monografskom izdanju.

 

Istraživanje baštine kiparske obitelji Straub provedeno je u sklopu međunarodnog projekta Tragom umjetnosti obitelji Straub (www.trars. eu). Uz Hrvatski restauratorski zavod, koji je bio voditelj projekta, u njegovoj su provedbi sudjelovali i Bavarski državni zavod za zaštitu spomenika, Javni zavod Republike Slovenije za zaštitu kulturne baštine te Sveučilišta u Ljubljani i Grazu, uz pridružene istraživače iz drugih baštinskih, vjerskih, znanstvenih i edukativnih ustanova. Projekt je sufinancirala Europska unija programom Kreativna Europa.

 

Istraživanje baštine kiparske obitelji Straub provedeno je u sklopu međunarodnog projekta Tragom umjetnosti obitelji Straub (www.trars.eu ) . Uz Hrvatski restauratorski zavod, koji je bio voditelj projekta, u njegovoj su provedbi sudjelovali i Bavarski državni zavod za zaštitu spomenika, Javni zavod Republike Slovenije za zaštitu kulturne baštine te Sveučilišta u Ljubljani i Grazu, uz pridružene istraživače iz drugih baštinskih, vjerskih, znanstvenih i edukativnih ustanova. Projekt je sufinancirala Europska komisija programom Kreativna Europa.

 
Go to top