chapter05.jpg

Znanstveno-stručni skup i izložba „Stoljeće nakon Laszowskog“ organizirani su suradnjom Hrvatskog restauratorskog zavoda, Hrvatskog državnog arhiva i Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ u studenome 2014. godine u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.

mPublikacija predstavlja rezultate višegodišnjih arheoloških istraživanja na kasnosrednjovjekovnom starom gradu Bariloviću. Interpretiranjem pokretnih nalaza i odnosa građevnih struktura vrijedni su podaci dobiveni za rekonstrukciju građevnih faza grada i života u njemu. Stari se grad Barilović donedavno smatrao primjerom krajiške utvrde 16. stoljeća. Istraživanjima praćena zaštitnim radovima koje Hrvatski restauratorski zavod kontinuirano provodi od 1998. godine utvrđeno je kako je grad izgrađen sredinom 15. stoljeća.

granesina_m

U razdoblju od 2012. do 2014. godine cjeloviti je konzervatorsko-restauratorski zahvat proveden u Hrvatskom restauratorskom zavodu na jednoj od rijetko sačuvanih skulptura iz 15. stoljeća – drvenome kipu Bogorodice s Djetetom iz crkve Rođenja Blažene Djevice Marije u Granešini.

Go to top